ARTICOLUL 1: DEFINITII

Agent autorizat: agent de vanzare desemnat de transportator sa-l reprezinte in vanzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.

Bagaj: articole, efecte si alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtarii, utilizarii, confortului sau comoditatii relativ la calatoria acestuia. In afara situatiilor in care este specificat altfel, termenul include atat bagajul inregistrat cat si cel neinregistrat. 

Bagaj inregistrat: bagajul luat in primire de catre transportator si pentru care acesta elibereaza buletinul de bagaj.

Bagaj neinregistrat: orice alt bagaj in afara celui inregistrat.

Bilet: document intitulat "bilet de calatorie si buletin de bagaj" eliberat de transportator sau in numele acestuia. El cuprinde conditiile contractului, avizele, cupoanele de zbor si cuponul pasagerului.

Bilet complementar: bilet emis impreuna cu alt bilet si care constituie, impreuna, un singur contract de transport.

Buletin de bagaj: partea din bilet care se refera la transportul bagajului ?nregistrat al pasagerului.

Codul companiei: cod format din doua caractere sau trei litere care identifica o anumita companie aeriana.

Conventie inseamna oricare din urmatoarele conventii aplicabile:
- Conventia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian international, semnata la Varsovia, la 12 Octombrie 1929 (denumita in cele ce urmeaza Conventia de la Varsovia);
- Conventia de la Varsovia amendata la Haga la 28 Septembrie 1955;
- Conventia de la Varsovia amendata prin Protocoalele Aditionale Nr.1, 2 si 4 de la Montreal (1975);
- Conventia aditionala de la Guadalajara (1961),
in functie de aplicabilitatea fiecareia si asa cum este amendata periodic, dar depinzand de ratificarea a acelor amendamente.

Cuponul pasagerului: parte din bilet care poarta aceasta mentiune si care trebuie pastrata de pasager.

Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau in numele transportatorului, care poarta mentiunea "valabil pentru transport" si care indica punctele intre care pasagerul are dreptul sa fie transportat.

Conditiile Contractului: inseamna precizarile cuprinse in bilet sau predate odata cu acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Conditii generale de transport.

Dauna: cuprinde decesul, vatamarea corporala, prejudiciile cuzate prin intarziere, pierdere partiala sau alte prejudicii de orice natura ivite in urma transportului sau in legatura cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator.

DST: Drepturi Speciale de Tragere asa cum sunt definite de Fondul Monetar International.

Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator in scopul exclusiv al identificarii bagajelor inregistrate.

Forta majora: inseamna situatii neobisnuite si imprevizibile care scapa controlului pasagerului si/sau transportatorului, ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile de prevedere cuvenite.

Locuri de oprire acceptate: locurile mentionate pe bilet sau prevazute in orarul transportatorului ca opriri regulate in itinerarul pasagerului, cu exceptia locului de plecare si a celui de destinatie.

Pasager: orice persoana care este sau urmeaza sa fie transportata in baza unui document de transport aerian, cu exceptia membrilor echipajului. 

Rambursare involuntara: rambursarea partiala sau totala a unui bilet cauzata de motive independente de vointa pasagerului, mentionate in Articoulul 3, paragraful 3.A. din prezentele Conditii generale.

Rambursare voluntara: rambursarea partiala sau totala a unui bilet, alta decat rambursarea involuntara.

Rezervare: echivalentul termenului “retinere loc”, inseamna alocarea in avans de loc sau spatiu de dormit pentru pasager, sau de spatiu sau volum liber pentru bagaj.

Stopover: o intrerupere deliberata a calatoriei din vointa pasagerului intr-un loc situat intre locul de plecare si cel de destinatie.

Tarif: reprezinta tarifele publicate, taxele si/sau conditiile de transport inregistrate, daca este cazul, la autoritatile corespunzatoare.

Transport: inseamna transportul aerian al pasagerului si bagajelor sale, realizat cu sau fara plata, inclusiv serviciile legate de acest transport.

Transportator: inseamna compania aeriana care a emis biletul de calatorie, precum si toate companiile aeriene care transporta pasagerul si/sau bagajele sale sau care se angajeaza sa presteze orice alt serviciu in legatura cu acest transport.

USD: inseamna moneda legala a Statelor Unite ale Americii.

Zile: zilele calendaristice, inclusiv duminicile si sarbatorile legale. In cazul notificarilor, ziua trimiterii lor nu se ia in calcul. Pentru determinarea perioadei de valabilitate nu se ia in calcul ziua emiterii biletului sau ziua inceperii zborului. 

ARTICOLUL 2: DOMENIUL DE APLICARE

1. Generalitati
a) Prezentele Conditii generale de transport sunt conditiile de transport despre care se face mentiune pe biletul de calatorie. 
b) Prezentele Conditii generale se aplica si transporturilor gratuite sau cu tarife reduse, cu exceptia reglementarilor contrare ale transportatorului sau celor din contracte si din biletele emise pentru astfel de transporturi.

2. Zboruri operate in regim charter
In cazul in care transportul se efectueaza in baza unui contract charter, prezentele Conditii generale sunt aplicabile numai in masura in care sunt prevazute in contractul charter sau documentul de transport emis in legatura cu acest contract.

4. Valabilitatea
Transportul aerian este guvernat de Conditiile generale si reglementarile tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, in cazul in care aceasta conditie nu poate fi indeplinita, la data inceperii calatoriei pe primul cupon de zbor al biletului.

5. Predominarea legilor
Prezentele Conditii generale sunt aplicabile cu exceptia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, in care caz predomina acele tarife si legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Conditiilor generale nu are efect asupra celorlalte.

6. Predominarea conditiilor generale asupra reglementarilor transportatorului
Cu exceptia prevederilor contrare din prezentele Conditii generale, in caz de contradictie intre acestea si reglementarile transportatorului, predomina prevederile Conditiilor generale.

ARTICOLUL 3: BILETUL DE CALATORIE

1. Generalitati
a) Biletul constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet, a carui identitate trebuiea la cerere.
 
b) Biletul nu poate fi transmis altei persoane. Daca un bilet este prezentat de alta persoana decat persoana mentionata pe bilet ca avand dreptul la transport sau la rambursare, transportatorul nu poate fi facut aspunzator fata de titularul biletului daca, de buna credinta, transporta persoana care prezinta biletul sau ii ramburseaza contravaloarea acestuia.
 
c) Biletul va fi emis numai in baza platii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de transportator.
 
Unele bilete sunt vandute la tarife reduse, care pot fi partial sau total nerestituibile. Pasagerul trebuie sa selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesitatilor lui.
 
d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decat la prezentarea biletului de calatorie valabil si emis in mod legal, in conformitate cu reglementarile transportatorului. Biletul trebuie sa contina cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport si cuponul pasagerului.
 
Pasagerul nu are dreptul la transport daca biletul prezentat este deteriorat sau a fost modificat de catre altcineva decat transportatorul sau agentul sau autorizat. Pasagerul va pastra cuponul pasagerului si celelalte cupoane de zbor neutilizate pe tot parcursul calatoriei si le va prezenta (la cerere) transportatorului ori de cate ori este nevoie.
 
e) In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii biletului (sau unei parti din acesta) de catre pasager, la cererea acestuia, transportatorul va inlocui biletul respectiv (sau acea parte a sa), prin emiterea unui nou bilet, cu conditia existentei dovezii, usor de stabilit la acel moment, ca un bilet valabil pentru cursa(ele) respectiva(e) a fost legal emis si cu conditia ca pasagerul sa semneze un angajament de despagubire a transportatorului pana la concurenta valorii biletului initial, pentru eventuale cheltuieli si pierderi suportate de transportator urmare intrebuintarii gresite a biletului. In lipsa acestei dovezi sau a angajamentului semnat de pasager, transportatorul emitent poate solicita pasagerului achitarea contravalorii unui nou bilet, sub rezerva restituirii sumei respective in cazul in care constata ca biletul pierdut sau deteriorat nu a fost utilizat in termenul de valabilitate. In cazul in care biletul initial este gasit inainte de expirarea valabilitatii lui, pasagerul il va prezenta transportatorului, care va autoriza restituirea noului bilet. Transportatorul emitent poate percepe o taxa administrativa pentru aceste servicii, afara de cazul in care pierderea, furtul sau deteriorarea biletului se datoreaza neglijentei transportatorului emitent sau a agentului sau. 
 
f) Cupoanele de zbor, dupa folosirea lor, raman in proprietatea transportatorului emitent.

2. Perioada de valabilitate
Cu exceptia prevederilor contrare din bilet, din prezentele Conditii, sau din tarifele aplicabile (care pot limita valabiltatea biletului, caz in care limitarea va fi indicata pe bilet), un bilet este valabil: 
- Un an de la data emiterii, sau 
- Un an de la inceperea calatoriei pe primul cupon de zbor al biletului, cu conditia ca aceasta sa se efectueze in intervalul de un an de la emitere.
 
Un bilet emis la un tarif special este valabil la transport in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile tarifare ale transportatorului. 

3. Prelungirea valabilitatii
A. Daca un pasager este impiedicat sa calatoreasca in timpul de valabilitate a biletului deoarece transportatorul: 
a) Nu poate sa asigure un loc pe cursa si la data solocitate de pasager; 
b) Anuleaza zborul pentru care pasagerul detinea rezervarea;
c) Suprima o escala prevazuta, reprezentand locul de plecare, de destinatie sau stopover;
d) Nu efectueaza zborul intr-un termen rezonabil fata de cel prevazut in orar; e) Cauzeaza pierderea de catre pasager a unei conexiuni;
f) Modifica clasele din avion; 
g) Nu este in masura sa furnizeze locul rezervat in prealabil, valabilitatea biletului va fi prelungita pana la urmatorul zbor al transportatorului, pe care exista un loc disponibil la clasa corespunzatoare tarifului platit. 
 
B. Atunci cand, dupa inceperea calatoriei, un pasager este impiedicat sa calatoreasca in cadrul perioadei de valabilitate a biletului din motive medicale, transportatorul va prelungi aceasta perioada pana la data la care pasagerul este in stare sa calatoreasca sau pana la primul zbor pe care transportatorul il va efectua ulterior acestei date, cu plecarea din punctul in care este reluata calatoria si pe care este disponibil un loc la clasa corespunzatoare tarifului platit. 
Cazurile de boala trebuie sa fie probate printr-un certificat medical. Atunci cand cupoanele de zbor ramase in bilet prevad unul sau mai multe stopover-uri, valabilitatea biletului va fi prelungita cu cel mult trei luni incepand de la data inscrisa pe certificatul medical. In aceleasi conditii va fi prelungita valabilitatea biletelor membrilor familiei apropiate care insotesc persoana impiedicata sa calatoreasca din motive medicale. 
 
C. In eventualitatea decesului unei persoane in timpul calatoriei, valabilitatea biletelor celor care insotesc pasagerul decedat poate fi modificata prin anularea perioadei minime de sedere sau prin prelungirea perioadei de valabilitate. In cazul decesului sotului/sotiei sau al unui membru al familiei apropiate ce insoteste o persoana care a inceput calatoria, valabilitatea biletelor pasagerului si ale membrilor familiei sale apropiate poate fi modificata in acelasi mod. 
Modificarile de mai sus pot fi facute pe baza certificatului de deces. Prelungirea valabilitatii biletelor nu poate depasi 45 zile de la data decesului.

4. Succesiunea cupoanelor de zbor
a) Transportatorul onoreaza cupoanele de zbor in ordinea lor incepand de la locul de plecare mentionat in bilet.
Biletul nu va fi onorat la transport si isi va pierde valabilitatea daca toate cupoanele nu sunt utilizate in ordinea lor conform biletului.
Biletul nu va indreptati pasagerul sa-si inceapa calatoria in unul din punctele de stopover specificate atunci cand primul cupon de zbor pe un sector international nu a fost utilizat la transport. 
b) Pasagerul care doreste sa-si schimbe itinerarul (locul de plecare, de stopover sau de destinatie, conform biletului), va contacta in prealabil transportatorul. Se va calcula tariful aplicabil pe ruta revizuita, pasagerul putand opta pentru noul tarif sau mentinerea vechiului itinerar.
In cazul in care pasagerul este nevoit sa-si schimbe itinerarul din motive de forta majora, el va contacta transportatorul cat mai urgent posibil, care va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la urmatorul punct de stopover sau la destinatie, fara recalcularea tarifului.Transportatorul va actiona in acest fel numai daca pasagerul este in masura sa furnizeze suficiente dovezi care sa ateste cazul de forta majora. 
c) In cazul in care pasagerul isi modifica itinerarul fara aprobarea transportatorului, acesta va recalcula tariful aplicabil pe ruta revazuta. Pasagerul va achita diferenta intre tariful initial si tariful aplicabil pe ruta revizuita. Daca noul tarif este inferior, transportatorul va restitui pasagerului diferenta. 
d) Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificata, la data si la cursa corespunzatoare rezervarii. In cazul cupoanelor de zbor emise fara rezervare, aceasta poate fi facuta la cererea pasagerului, in conformitate cu reglementarile tarifare ale transportatorului si in limita locurilor disponibile. 

5. Denumirea transportatorului
Denumirea transportatorului poate figura pe bilet in forma prescurtata.

ARTICOUL 4: STOPOVER-URI

Stopover-ul reprezinta o intrerupere deliberata a calatoriei autorizata in prealabil de transportator, intr-un punct situat intre locul de plecare si destinatie.
 
In cazul biletelor emise la tarif normal, pe toata durata valabilitatii biletelor sunt autorizate stopover-uri la toate escalele prevazute cu conditia ca reglementarile guvernamentale, cele ale transportatorului sau orarele sa nu interzica acest lucru. 
In cazul biletelor emise la tarife speciale, stopover-urile sunt supuse limitarilor si interdictiilor prevazute in reglementarile transportatorului. 
 
Pentru stopover-uri poate fi perceputa o taxa suplimentara, in conformitate cu reglementarile transportatorului.

ARTICOLUL 5: TARIFE SI TAXE

1. Generalitati
Tarifele se aplica numai transportului efectuat de la aeroportul de origine la aeroportul de destinatie, cu exceptia cazului in care se stabileste altfel. Ele nu cuprind transportul la sol intre aeroporturi sau intre aeroport si oras.

2.Tarifele aplicabile
Tarifele aplicabile transportului sunt cele publicate de transportator sau, in lipsa acestora, cele construite in conformitate cu reglementarile transportatorului. Cu exceptia prevederilor contrare, tariful aplicabil este tariful in vigoare la data platii biletului, pe ruta si la datele specificate in bilet. 
 
Modificarea rutei sau a datelor de calatorie de catre pasager poate avea impact asupra tarifului aplicabil. Atunci cand tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenta va fi, dupa caz, achitata de catre pasager sau rambursata de catre transportator. 

3. Rutele
Cu exceptia prevederilor contrare din reglementarile transportatorului, tarifele se aplica numai pe rutele publicate pentru aceste tarife. Daca exista mai multe rute pentru care este prevazut acelasi tarif, inainte de emiterea biletului pasagerul poate specifica ruta pe care doreste sa calatoreasca. Daca nu este specificata nici o ruta, transportatorul o poate determina.

4. Taxele impuse pasagerului
Taxele impuse pasagerului de autoritatile guvernamentale, de orice alta autoritate sau operatorul aeroportuar nu sunt cuprinse in tarifele aplicabile si vor fi achitate de pasageri in masura in care acestea nu sunt deja incluse in tarif. 
Aceste taxe se modifica in mod curent putand fi impuse si dupa emiterea biletului.
 
In eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorarii uneia existente si inscrise in bilet, pasagerul va plati suma aferenta. In mod similar, reducerea sau eliminarea unei taxe achitate in momentul emiterii biletului va indreptati pasagerul sa solicite restituirea sumei corespunzatoare. 

5. Moneda de plata
Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele si taxele sunt platibile in toate monedele acceptate de transportator. Atunci cand plata se efectueaza in alta moneda decat cea in care este publicat tariful, se aplica cursul de schimb stabilit in acest scop de transportator. 

6. Plata tarifelor si taxelor
Transportatorul nu este obligat sa efectueze transportul unui pasager sau al bagajului acestuia si poate refuza sa-l continue daca tariful aplicabil sau taxele datorate de pasager nu au fost platite. 

ARTICOLUL 6: REZERVARILE

1. Conditiile rezervarilor
a) Rezervarile sunt efectuate de transportator sau agentii sai autorizati. Confirmarea rezervarilor se va face functie de disponibilitatea de locuri. La cererea pasagerului, transportatorul ii va furniza acestuia confirmarea in scris a rezervarii.
 
b) Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea dreptului pasagerului de a schimba sau anula rezervarea facuta. 

2. Termen pentru emiterea biletului
Transportatorul poate anula rezervarea fara preaviz daca pasagerul nu a achitat biletul in termenul specificat de transportator sau agentul sau autorizat. 

3. Datele personale ale pasagerului
Pasagerul recunoaste ca a furnizat transportatorului datele sale personale in scopul efectuarii rezervarilor, emiterii unui bilet, obtinerii unor servicii auxiliare, facilitarii procedurilor de granita si asigurarii accesului oficiilor guvernamentale la aceste date. 
 
In acest sens, pasagerul autorizeaza transportatorul sa retina aceste date si sa le transmita oficiilor proprii, agentilor autorizati, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autoritatilor guvernamentale, indiferent de tara in care isi au sediul. 

4. Negarantarea unui loc
Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul atribuit anterior.Transportatorul isi rezerva dreptul sa modifice locul atribuit chiar dupa imbarcarea in aeronava, din motive operationale, de siguranta sau de securitate a zborului. 

5. Reconfirmarea rezervarilor
a) Transportatorul va informa pasagerul daca este necesara reconfirmarea rezervarii pe un zbor in continuare sau de inapoiere si in ce conditii se va efectua (termen, modalitate). In cazul in care transportatorul solicita pasagerului sa reconfirme rezervarea, nerespectarea acestei prevederi permite transportatorului sa anuleze rezervarea nereconfirmata. 
 
Daca pasagerul informeaza transportatorul asupra intentiei lui de a calatori, sub rezerva disponibilitatii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va revalida rezervarile si va asigura calatoria pasagerului. In cazul indisponibilitatii de locuri pe zborul respectiv, transportatorul va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la punctul de stopover sau destinatie. 
 
b) Pasagerul are obligatia sa verifice cerintele de reconfirmare ale oricarui transportator implicat in calatoria sa. In cazul in care se solicita, pasagerul va reconfirma rezervarea transportatorului al carui cod figureaza in dreptul zborului inscris in bilet. 

6. Anularea rezervarilor de catre transportator
Atunci cand pasagerul nu se prezinta la o cursa, fara sa avizeze in prealabil transportatorul, acesta din urma poate anula rezervarile pe zborurile de continuare sau retur. Totusi, daca pasagerul avizeaza in prealabil, transportatorul nu va anula rezervarea pe zborurile de continuare. 

ARTICOLUL 7: INREGISTRAREA SI IMBARCAREA PASAGERILOR

Pasagerul trebuie sa se prezinte la ghiseul de inregistrare al transportatorului si la poarta de imbarcare la ora stabilita de transportator pentru a permite indeplinirea in timp util a formalitatilor de plecare.
 
In cazul in care pasagerul nu se prezinta in timp util la ghiseul de inregistrare sau poarta de imbarcare, sau nu este in posesia documentelor necesare conform Articolului 14 din prezentele Conditii generale, in consecinta, neputand calatori, transportatorul isi rezerva dreptul sa anuleze rezervarea si nu va intarzia plecarea cursei.
 
Transportatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile angajate de pasagerii care nu se conformeaza prevederilor prezentului articol. 

ARTICOLUL 8: REFUZUL SI LIMITAREA TRANSPORTULUI

1. Dreptul de a refuza transportul 

Transportatorul va refuza sa transporte pasagerul si bagajele lui daca are loc sau, conform opiniei transportatorului ar putea sa aibe loc, una sau mai multe din urmatoarele situatii: 
 
a) Aceasta actiune este necesara in vederea respectarii legilor, reglementarilor sau ordinelor in vigoare in oricare stat de plecare, de destinatie sau survolat;
 
b) Transportul pasagerului si al bagajelor lui poate pune in pericol sau afecta securitatea, starea de sanatate, bunurile, confortul celorlalti pasageri si al echipajului;
 
c) Comportamentul, varsta, conduita mintala sau fizica a pasagerului sunt de natura sa faca necesara o asistenta speciala din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispozitie, sa produca un disconfort celorlalti pasageri sau sa conduca la proteste din partea acestora sau sa prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei;
 
d) Aceasta actiune este necesara deoarece pasagerul nu respecta instructiunile transportatorului sau refuza sa se supuna controlului de securitate efectuat de transportator sau autoritatile aeroportuare sau guvernamentale; 
 
e) Pasagerul nu a platit tariful sau taxele aplicabile; 
 
f) Pasagerul nu poseda documente de calatorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei tari, si-a distrus documentele in timpul zborului sau refuza sa le predea, la cerere, echipajului aeronavei in schimbul unui document de predare;
 
g) Biletul prezentat de pasager:
1. a fost obtinut in mod ilegal sau a fost cumparat de la o alta persoana decat transportatorul emitent sau agentul sau autorizat;
2. a fost declarat ca pierdut sau furat; 
3. are un cupon de zbor fie modificat de alta persoana decat transportatorul sau agentii sai autorizati, fie deteriorat; 
 
h) Pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 4 din Articolul 3 al prezentelor Conditii generale referitoare la succesiunea cupoanelor de zbor;
 
i) Persoana care prezinta biletul nu poate dovedi ca este cea al carei nume figureaza pe bilet. 
 
In cazurile mentionate la literele f), g), h) si i) de mai sus, transportatorul isi rezerva dreptul de a retine biletul. 

2. Asistenta speciala
Acceptarea transportului copiilor neinsotiti, a persoanelor bolnave sau infirme, a femeilor insarcinate si a altor persoane care solicita asistenta speciala, se va face numai in baza aprobarii prealabile a transportatorului. Acestor pasageri nu li se va refuza transportul din cauza incapacitatii lor sau a altor reglementari. 

ARTICOLUL 9: BAGAJE

1. Obiecte neacceptate
A. Pasagerul nu trebuie sa includa in bagajele sale:
a) obiecte care nu constituie bagaje in sensul Articolului 1 din prezentele Conditii generale; 
b) obiecte susceptibile sa constituie un pericol pentru aeronava, persoanele de la bord sau bunurile din aeronava considerate ca atare in reglementarile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) si ale Asociatiei Transportului Aerian International (IATA) (transportatorul va furniza, la cerere, informatii suplimentare referitoare la acest subiect); 
c) obiecte al caror transport este interzis prin legi sau reglementari in vigoare in oricare stat de plecare sau destinatie; 
d) obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian datorita greutatii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului; 
e) animale vii, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile paragrafului 10 al prezentului Articol. 
 
B. Armele de foc, munitiile si armele albe sunt acceptate la transport ca bagaj inregistrat, cu conditia prenotificarii transportatorului in momentul rezervarii locului si la discretia acestuia. Transportul munitiilor este supus reglementarilor OACI si IATA privind transportul obiectelor periculoase, in conformitate cu prevederile paragrafului 1.A.b). 
 
C. Pasagerul nu va include in bagajul inregistrat articole fragile sau perisabile, bani, bijuterii, metale pretioase, computere, echipamente electronice personale, documente de afaceri, documente secrete si alte valori, pasapoarte si alte documente de identificare, esantioane. 
 
D. Daca, in ciuda faptului ca sunt interzise, articolele mentionate in aliniatele A-C de mai sus sunt continute in bagaje, transportatorul nu va avea nici o raspundere deosebita pentru pierderea sau deteriorarea acestor articole, decat cea prevazuta in mod curent de regimul sau de raspundere, definit in Articolul 16 de mai jos. 

2. Dreptul de a refuza transportul 
Transportatorul poate refuza transportul ca bagaje al obiectelor enumerate in paragraful 1 al acestui Articol sau poate refuza sa continue transportul oricaror bagaje atunci cand descopera ca acestea sunt alcatuite din sau contin astfel de obiecte. 

3. Dreptul de a controla 
Din motive de siguranta a zborului, transportatorul poate cere pasagerului sa autorizeze controlul lui si al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele in absenta pasagerului, atunci cand acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizatie. Acest control are ca scop sa se determine daca o persoana poseda sau are in bagajele sale obiecte din cele enumerate in paragraful 1.A, precum si arme sau munitii, atunci cand nu au fost respectate prevederile paragrafului 1.B din prezentul articol. In cazul in care pasagerul nu accepta controlul solicitat transportatorul poate refuza transportul pasagerului si al bagajelor. Daca in timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale sufera daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu exceptia cazurilor de rea credinta si neglijenta grava. 

4. Bagajele inregistrate
a) Transportatorul ia in primire bagajele care i-au fost prezentate spre inregistrare si face o mentiune pe bilet, aceasta operatiune constituind emiterea buletinului de bagaj. Etichetele de bagaj care pot fi emise de transportator in plus peste buletinul de bagaj sunt prevazute numai in scopul identificarii bagajelor. 
 
b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate in mod corespunzator in valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate in bune conditii tinand seama de o manipulare normala. 
 
c) Bagajele inregistrate vor fi transportate in aceeasi aeronava ca si pasagerul caruia ii apartin. Daca transportatorul constata ca acest lucru nu este posibil din motive de siguranta, de securitate a zborului sau operationale, bagajele inregistrate vor fi transportate cu o alta cursa. 
 
In cazul in care bagajul inregistrat este transportat pe un alt zbor, transportatorul il va livra pasagerului, cu conditia ca legislatia aplicabila sa nu impuna prezenta pasagerului in timpul formalitatilor vamale. 

5. Bagajele transportate gratuit 

Pasagerii pot transporta in mod gratuit o anumita cantitate de bagaje, conform prevederilor si sub rezerva conditiilor de limitare continute in prezentele Conditii generale. In functie de ruta calatorita, cantitatea de bagaj admisa gratuit se calculeaza in sistemul bazat pe greutate sau piese. 
 
Informatii suplimentare sunt disponibile in brosurile de orarii ale transportatorului, precum si la oficiile transportatorului sau ale agentilor sai autorizati. In cazul in care doua sau mai multe persoane calatoresc impreuna cu acelasi zbor spre aceeasi destinatie, se prezinta impreuna si in acelasi timp la locul de inregistrare, li se acorda dreptul de a transporta gratuit o cantitate de bagaje egala cu suma greutatilor individuale admise gratuit la transport. 

6. Excedentul de bagaj 

Transportul bagajelor care depasesc cantitatea admisa gratuit este supus unor tarife. Informatii referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului si ale agentilor sai autorizati. 

7. Declararea unei valori superioare 

a) Daca transportatorul asigura aceasta facilitate, pasagerii pot declara la inregistrarea bagajelor o valoare superioara limitei stabilite prin reglementarile in vigoare. In acest caz, transportatorul va percepe un tarif "ad valorem" in conformitate cu reglementarile sale. Acest tarif se achita la punctul de plecare pentru intregul transport pana la destinatie. 
 
b) Transportatorul va refuza o astfel de declarare a valorii pentru bagajul inregistrat, daca o portiune din ruta calatorita este efectuata de un alt transportator care nu ofera aceasta facilitate. 

8. Bagajele neinregistrate
a) Bagajul pe care pasagerul il transporta in cabina aeronavei trebuie sa incapa sub scaunul din fata pasagerului sau in compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.
 
Bagajul neinregistrat trebuie sa corespunda, de asemenea, reglementarilor transportatorului. in cazul in care bagajul nu poate fi depozitat in maniera descrisa, depasind greutatea admisa sau se considera ca este nesigur din orice motive, el va fi transportat ca bagaj inregistrat. Acest bagaj poate fi inregistrat in orice moment inainte de plecarea zborului. 
 
b) Articolele pe care pasagerul le considera nepotrivite pentru a fi transportate in compartimentul pentru marfa al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport in cabina de pasageri numai cu acordul ?n prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat. 

9. Primirea si predarea bagajelor
a) Pasagerul isi va lua in primire bagajele imediat ce acestea ii vor fi puse la dispozitie la locul de destinatie sau de stopover. Daca pasagerul nu-si colecteaza in timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxa de depozitare. Daca pasagerul nu a reclamat bagajul in termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fara a avea vreo responsabilitate fata de pasager. 
 
b) Transportatorul va preda bagajele inregistrate celui care prezinta buletinul de bagaj si eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat sa verifice daca persoana care prezinta buletinul de bagaj si eticheta de bagaj are dreptul sa primeasca bagajele respective. 
Transportatorul nu are nici o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinatie mentionat pe bilet. 
 
c) Atunci cand o persoana pretinde un bagaj dar nu este in masura sa prezinte buletinul de bagaj si sa identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazuta in acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu conditia ca aceasta sa faca dovada dreptului spre satisfactia transportatorului si, daca i se solicita de catre transportator, acea persoana sa furnizeze garantie suficienta pentru a despagubi transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator in urma respectivei predari.
 
d) Acceptarea bagajelor de catre persoana care prezinta buletinul de bagaj fara protestare scrisa facuta la predare, constituie prezumtia ca bagajele au fost predate in buna stare si in conformitate cu contractul de transport. 

10. Animale domestice 

a) Cainii, pisicile, pasarile si alte animale domestice vor fi acceptate la transport cu aprobarea transportatorului, daca sunt asezate intr-un ambalaj corespunzator si insotite de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de tarile de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor conditii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere. 
 
b) Daca se accepta la transport ca bagaj, animalul impreuna cu ambalajul si hrana lui nu se vor include in cantitatea de bagaj admisa gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil. 
 
c) Cainii pentru orbi si infirmi vor fi transportati in mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisa gratuit la transport, in conformitate cu reglementarile transportatorului. 
 
d) Transportul animalelor domestice se face pe raspunderea pasagerului caruia ii apartin, acesta fiind responsabil pentru procurarea tuturor permiselor si certificatelor necesare. 
 
Transportatorul nu-si asuma nici o raspundere pentru ranirea, pierderea, intarzierea, imbolnavirea sau decesul acestor animale in cazul in care a fost refuzata intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu conditia ca dauna respectiva sa nu fie cauzata din neglijenta transportatorului. Persoana care transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile si responsabilitatile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului. 

ARTICOLUL 10: ORARELE, INTARZIERILE SI ANULAREA ZBORURILOR

1. Orarele 
Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul si bagajele sale intr-un termen rezonabil. 
 
Orele indicate pe bilet, in orare si in alte documente nu sunt garantate si nu fac parte din contractul de transport. 
 
Transportatorul poate sa-si substituie alti transportatori sau sa utilizeze alte aeronave decat cele prevazute, fara preaviz. 
 
De asemenea, in caz de necesitate, poate sa schimbe sau sa suprime o escala indicata pe bilet. 
 
Orarele sunt susceptibile de modificare fara preaviz. 
 
Transportatorul nu este raspunzator pentru erorile sau omisiunile din orare si alte publicatii care contin orare. Transportatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru zborurile in conexiune. 

2. Anularea zborului, rerutare, intarzieri
 
a) Atunci cand circumstantele impun acest lucru (conditii meteorologice nefavorabile, cazuri de forta majora, dispozitii guvernamentale si altele), transportatorul poate intarzia sau anula fara preaviz un zbor sau un loc confirmat in prealabil. Daca urmare unor astfel de circumstante, transportatorul anuleaza sau intarzie un zbor, nu este in masura sa furnizeze locurile confirmate in prealabil, anuleaza un punct de escala sau destinatie in itinerarul pasagerului sau cauzeaza pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul detine o rezervare, la optiunea pasagerului, transportatorul trebuie: 
i) sa transporte pasagerul, cat mai urgent posibil, cu o alta cursa regulata proprie pe care sunt locuri disponibile, fara plata suplimentara si, daca este necesar, cu extinderea valabilitatii biletului, 
sau 
ii) sa reruteze pasagerul la destinatia mentionata pe bilet sau pe partea din bilet corespunzatoare acestei portiuni din calatorie, pe propriile sale curse regulate sau pe cursele regulate ale altui transportator, ori cu un mijloc de transport terestru, fara plata suplimentara. 
Daca tariful si toate taxele aplicabile noului itinerar sunt inferioare valorii de rambursare a biletului sau a partii din bilet corespunzatoare acestei portiuni din calatorie, transportatorul va restitui diferenta, 
sau 
iii) va efectua rambursarea in conformitate cu prevederile Articolului 11. 
 
b) In oricare din situatiile enumerate in paragraful 2a) din acest Articol, optiunile prezentate la literele i) – iii) de mai sus, constituie singurele remedii disponibile, transportatorul neavand alta responsabilitate fata de pasager. 

3. Refuzul imbarcarii datorat suprarezervarii
Afara de situatia in care au fost prevazute alte remedii de catre transportator pentru pasager, dupa cum s-a precizat mai sus, daca transportatorul nu este in masura sa furnizeze locurile confirmate in prealabil, va opera variante de compensare pentru pasagerii cu rezervari confirmate care au fost refuzati la imbarcare urmare indisponibilitatii de locuri cauzata de suprarezervare, in conformitate cu legea aplicabila si politica transportatorului. 


ARTICOLUL 11: RAMBURSAREA

1. Generalitati
In cazul in care, din vina transportatorului sau la cererea pasagerului, transportul nu se poate efectua in conformitate cu contractul de transport, contravaloarea biletului sau a partii neutilizate din bilet se ramburseaza in baza prevederilor prezentului articol si a reglementarilor tarifare ale transportatorului.
 
a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul sa efectueze rambursarea fie catre persoana al carei nume figureaza pe bilet, fie catre persoana care a platit biletul, cu conditia prezentarii unei dovezi suficiente asupra efectuarii platii. 
 
b) Atunci cand biletul a fost platit de o alta persoana decat cea al carei nume figureaza pe bilet, iar pe bilet este mentionata o restrictie privind rambursarea, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a platit biletul sau la ordinul ei. 
 
c) Cu exceptia biletelor pierdute sau furate, rambursarea se face numai la prezentarea cuponului pasagerului si a tuturor cupoanelor de zbor neutilizate. 
 
d) O rambursare facuta persoanei care prezinta cuponul pasagerului sau chitanta pasagerului si toate cupoanele de zbor neutilizate si care sustine a fi persoana careia i se poate face rambursarea conform subaliniatelor a) sau b) de mai sus, va fi considerata o rambursare corespunzatoare si va descarca transportatorul de raspundere si de pretentii ulterioare de rambursare. 

2. Rambursarea involuntara 

Atunci cand transportatorul anuleaza un zbor, nu efectueaza un zbor intr-un termen rezonabil in raport cu orarul, anuleaza un punct de escala sau destinatie indicat in bilet sau cauzeaza pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul detine o rezervare, cuantumul rambursarii va fi: 
 
a) cuantumul tarifului platit, in cazul in care nu a fost utilizata nici o parte din bilet; 
 
b) daca a fost utilizata o portiune a biletului, restituirea va fi cea mai mare suma din urmatoarele:
(I) tariful aplicabil pentru transportul neefectuat calculat dinspre punctul de intrerupere a calatoriei spre destinatie sau urmatorul punct de escala din bilet (minus reducerile si penalizarile aplicabile), 
sau 
(II) diferenta dintre tariful platit si tariful aplicabil transportului efectuat. 

3. Rambursarea voluntara
Atunci cand pasagerul solicita rambursarea biletului sau din alte motive decat cele prezentate in paragraful 2 al acestui articol, cuantumul rambursarii va fi: 
 
a) cuantumul tarifului platit, mai putin taxele aplicabile si cheltuielile de anulare a rezervarii, in cazul in care nu a fost utilizata nici o parte din bilet; 
 
b) diferenta dintre tariful platit si tariful aplicabil calatoriei efectuate, mai putin taxele aplicabile si cheltuielile de anulare a rezervarii, atunci cand a fost utilizata o parte din bilet. 

4. Rambursarea biletelor pierdute sau furate 

In cazul in care un bilet sau o parte din acesta este pierduta sau furata, rambursarea va fi efectuata cat mai curand posibil, dupa expirarea perioadei de valabilitate a biletului, pe baza unei dovezi a pierderii sau furtului, coniderata satisfacatoare de catre transportator, precum si pe baza platii unei taxe administrative, in urmatoarele conditii: 
 
a) biletul sau partea din bilet lipsa sau furata sa nu fi fost utilizata, rambursata sau inlocuita; 
 
b) persoana careia i se face rambursarea biletului pierdut sau furat se va angaja, in formele pretinse de catre transportator, sa restituie transportatorului cuantumul rambursarii in cazul si in masura in care biletul respectiv a fost utilizat de alta persoana sau rambursata persoanei care prezinta biletul. 

5. Dreptul de a refuza rambursarea 

a) Transportatorul poate refuza rambursarea daca cererea este facuta cu mai mult de sase luni de la data expirarii valabilitatii biletului; 
 
b) Transportatorul poate refuza rambursarea unui bilet care i-a fost prezentat sau a fost prezentat altor autoritati dintr-un stat, atunci cand pasagerul nu prezinta o dovada satisfacatoare ca are permisiunea de sedere in statul respectiv sau ca va pleca cu zborul altui transportator sau cu un alt mijloc de transport. 

6. Moneda rambursarii
Rambursarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile legilor sau reglementarilor in vigoare in statul din care a fost cumparat biletul si in statul in care se efectueaza rambursarea. Sub rezerva prevederilor anterioare, rambursarile vor fi efectuate in moneda de plata a biletului sau in alta moneda, in conformitate cu reglementarile transportatorului. 

7. Cine efectueaza rambursarea
a) Rambursarile voluntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul sau de agentii sai autorizati. 
 
b) Rambursarile involuntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul. 

ARTICOLUL 12: COMPORTAMENTUL LA BORDUL AERONAVEI

a) Atunci cand, in opinia transportatorului, pasagerul se comporta la bordul aeronavei in asa fel incat primejduieste aeronava, persoanele sau bunurile din aeronava, impiedica echipajul sa-si indeplineasca sarcinile, nu se conformeaza instructiunilor echipajului, inclusiv, dar fara a se limita la fumat, consumul de bauturi alcoolice si droguri, sau se comporta intr-un mod care cauzeaza disconfort, neplaceri, prejudicii sau vatamare corporala celorlalti pasageri sau echipajului, transportatorul poate lua masurile necesare pentru a preveni continuarea unei astfel de comportari, inclusiv constrangerea. Pasagerii pot fi debarcati si li se poate refuza calatoria de continuare in oricare punct si pot fi dati in judecata pentru ofensa adusa la bordul aeronavei. 
 
b) Din motive de securitate, transportatorul poate interzice sau restrictiona utilizarea la bordul aeronavei a aparatelor electronice, inclusiv, dar fara a se limita la telefoane mobile, computere laptop, casetofoane portabile cu inregistrare, CD player, radiouri portabile, jocuri electronice sau aparate de transmisiuni, jucarii telecomandate si statii portabile walkie-talkie. 
 
Aparatele pentru pasagerii cu deficiente de auz si afectiuni cardiace vor fi permise la bordul aeronavei. 

ARTICOLUL 13: ARANJAMENTE PENTRU SERVICII SUPLIMENTARE

a) Ca regula generala, transportatorul nu presteaza si nu asigura transportul terestru intre aeroporturi sau intre aeroporturi si terminalele din oras. In cazul in care transportatorul efectueaza astfel de transporturi pentru pasagerii sai, prezentele Conditii generale vor fi aplicabile si acestui transport. Utilizarea transportului la sol se face cu plata tarifului stabilit in acest scop. 
 
b) Atunci cand incheie aranjamente ?n favoarea pasagerilor cu o terta parte pentru servicii, altele decat transportul aerian, emite bilete sau vouchere pentru transport si servicii (altele decat transportul aerian), prestate de o terta parte, ca de exemplu rezervari la hotel si inchirieri de masini, transportatorul actioneaza numai in calitate de agent al pasagerului. In acest caz, se vor aplica conditiile tertei parti furnizoare de servicii. 

ARTICOLUL 14: FORMALITATILE ADMINISTRATIVE

1. Generalitati
Pasagerii sunt raspunzatori pentru obtinerea tuturor documentelor necesare, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legilor si reglementarilor in vigoare in statele de plecare, de destinatie sau de tranzit.Transportatorul nu-si asuma nici o raspundere fata de pasagerii care nu obtin aceste documente si vize sau care nu respecta prevederile legilor si reglementarilor mentionate mai sus. 

2. Documentele de calatorie
Pasagerul trebuie sa prezinte toate documentele necesare pentru iesire, intrare, documentele sanitare, precum si celelalte documente cerute de legile si reglementarile in vigoare in statele interesate. De asemenea, pasagerul va permite transportatorului sa faca si sa retina copii ale documentelor respective.
 
Transportatorul isi rezerva dreptul de a refuza transportul oricarui pasager ale carui documente de calatorie nu sunt complete. 
 
Transportatorul nu este raspunzator pentru nerespectarea de catre pasager a prevederilor prezentelor Conditii generale. 

3. Neadmiterea intrarii
Pasagerul va fi responsabil sa achite contravaloarea transportului in cazul in care transportatorul va trebui sa-l duca la locul de origine sau in alt loc ca urmare a unei dispozitii a organelor de stat privind neadmiterea in tara de tranzit sau in tara de destinatie.Transportatorul poate utiliza in acest scop orice suma care i-a fost platita pentru transporturi neutilizate sau orice suma apartinand pasagerului si care se afla in posesia transportatorului. 
 
Contravaloarea biletului de calatorie aferent transportului pasagerului pana la locul unde nu a fost admis sau de unde a fost expulzat nu va fi rambursat de catre transportator. 

4. Responsabilitatea pasagerului pentru amenzi, cheltuieli de detentie sau alte cheltuieli
Daca transportatorului i se cere sa plateasca sau sa depuna cuantumul unei amenzi sau a unei penalizari, sau sa efectueze cheltuieli ca urmare a nerespectarii de catre pasager a prevederilor legilor si regulamentelor statelor respective sau a neprezentarii documentelor cerute, la cererea transportatorului, pasagerul ii va restitui acestuia toate sumele platite sau depuse, precum si orice alte cheltuieli efectuate. In acest scop, transportatorul poate utiliza orice sume ce i-au fost platite de pasagerul respectiv pentru transporturi neefectuate sau alte sume apartinand acestui pasager aflate оn posesia transportatorului. 

5. Controlul vamal 
Daca se cere, pasagerul trebuie sa asiste la controlul bagajelor sale, sosite cu sau fara intarziere, inregistrate si/sau neinregistrate, efectuat de organele vamale si/sau guvernamentale. 
Transportatorul nu-si asuma nici o raspundere pentru pierderile si daunele suferite de pasagerii care nu respecta prevederile continute in prezentele Conditii generale. 

6. Controlul de securitate 
Pasagerii trebuie sa se supuna controlului de securitate cerut de autoritatile guvernamentale, aeroportuare sau de transportator. 

7. Reglementari guvernamentale 
Transportatorul nu-si asuma nici o raspundere atunci cand refuza transportul unui pasager bazandu-se pe ceea ce considera ca fiind prevederi legale sau reglementari guvernamentale in vigoare care justifica refuzul.

ARTICOLUL 15. TRANSPORTATORI SUCCESIVI

Transportul efectuat de mai multi transportatori succesivi in baza unui singur bilet sau a unor bilete complementare, constituie o operatiune unica din punct de vedere al aplicabilitatii Conventiei, fiecare transportator fiind raspunzator numai pentru transportul efectuat pe propriile sale zboruri.

ARTICOLUL 16. RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNE

1.Generalitati 

Transportul conform acestor Conditii generale este supus regulilor si limitarilor referitoare la raspundere stabilite in Conventie, in masura in care normele si limitarile stabilite prin Conventie nu se vor aplica in cazul transportului intern. In plus, raspunderea transportatorului in caz de accident produs in timpul transportului international este supusa prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) Nr.2027/1997. 
In masura in care cele ce urmeaza nu sunt in contradictie cu prevederile prezentelor Conditii generale, Conventia fiind sau nefiind aplicabila: 

a) Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din respectarea de catre transportator a oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de orice organ guvernamental. 

b) Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea de catre pasager a oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de orice organ guvernamental. 

c) Raspunderea transportatorului este limitata numai la daunele produse in timpul transportului pe zborurile sau segmentele de zbor unde abrevierea ce desemneaza transportatorul apare in rubrica rezervata transportatorului din biletul emis pentru acel zbor sau segment de zbor. Un transportator care emite un bilet sau inregistreaza bagaje pe zborurile altui transportator actioneaza doar in calitate de agent pentru acesta dina. In legatura cu bagajele inregistrate, pasagerul are dreptul la actiune impotriva transportatorului care a emis biletul sau impotriva oricarui alt transportator care a efectuat transportul in timpul caruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este raspunzator pentru daunele produse bagajelor neinregistrate, cu exceptia cazului in care pasagerul dovedeste ca daunele au fost cauzate de neglijenta grava a transportatorului. 

d) Raspunderea transportatorului este limitata doar la suma daunelor compensatorii dovedite. In nici un caz transportatorul nu este raspunzator pentru daunele indirecte, incidentale sau ulterioare. 

e) Raspunderea transportatorului pentru orice dauna va fi redusa de orice neglijenta din partea pasagerului care a cauzat sau a contribuit in parte la acea dauna, in conformitate cu legile aplicabile. Nimic din cele cuprinse in prezenta nu va afecta drepturile transportatorului in ceea ce priveste pretentiile ridicate de o persoana, sau in numele acelei persoane, sau in ceea ce priveste acea persoana, a carei rea-vointa a cauzat prejudicii unui pasager sau bagajului acestuia. 

f) Orice excludere sau limitare a raspunderii transportatorului conform acestor Conditii generale sau legilor aplicabile va fi aplicata si agentilor, prepusilor, angajatilor si reprezentantilor transportatorului, precum si oricarei persoane al carei avion este utilizat de transportator si agentilor, prepusilor, angajatilor si reprezentantilor acelei persoane. Suma totala recuperabila de la transportator, agentii, prepusii, angajatii, reprezentantii si persoanele mentionate in acest paragraf nu poate depasi limita de raspundere a transportatorului. 

g) In cazul in care nu este prevazut altfel, nimic continut in aceste Conditii generale nu va duce la renuntarea la nici o limitare sau excludere a raspunderii transportatorului conform prevederilor Conventiei sau legilor aplicabile. 
h) Indiferent de prevederile acestor Conditii generale, daca transportul se efectueaza cu mijloace rutiere pe drumurile publice de pe teritoriul Romaniei pe baza de bilet, responsabilitatea transportatorului pentru decesul sau ranirea pasagerului este limitata, in orice caz, la maxim 20.000 USD/pasager si 400 USD/pasager pentru daune aduse bagajelor. 

2. Raspunderea pentru raniri aduse persoanei si deces

2.1. Urmatoarele prevederi se aplica exclusiv transportului international: 
a) In cazul unui accident aparut in timpul transportului international, limita de raspundere a transportatorului stabilita in Articolul 22 (1) din Conventie nu va fi invocata in cazul decesului sau ranirilor personale provocate pasagerilor in intelesul in care acestea sunt definite conform Articolului 17 din Conventie. Transportatorul nu este raspunzator de astfel de daune suferite, daca: 
- moartea, ranirea, sau o alta leziune corporala au rezultat din starea sanatatii, psihica sau mentala a pasagerului (cum ar fi urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: gravide, persoane cu handicap vizibil sau handicap fizic sau mental declarat, persoane care se plang de o stare nesatisfacatoare a sanatatii, sau de inrautatirea starii sanatatii la momentul imbarcarii etc.); 
- dauna a fost cauzata sau s-a contribuit la aceasta prin neglijenta sau actiune ilegala sau omisiunea pasagerului; 
- transportatorul a luat toate masurile necesare pentru evitarea daunei, sau a fost imposibil pentru transportator sa ia astfel de masuri, conform Articolului 20 al Conventiei. 

b) In legatura cu orice pretentie aparuta ca urmare a unui deces sau ranirii aduse unei persoane in intelesul Articolului 17 din Conventie, transportatorul nu se va prevala de nici o aparare conform Articolului 20 din Conventie in legatura cu acea parte a reclamatiei care nu depaseste 100.000 (una suta mii) DST per pasager. 

c) In cazul decesului sau ranirii suferite de un pasager in eventualitatea unui accident produs in timpul efectuarii unui transport international, care transport include anume perioada in care pasagerul se afla la bordul aeronavei, precum si perioada de desfasurare a oricarei operatiuni de imbarcare sau debarcare asa cum sunt acestea definite prin Conventie, transportatorul, in intervalul de pana la 15 (cincisprezece) zile de la data stabilirii identitatii persoanei indreptatite la compensatie, va efectua plati in avans persoanei indreptatite la compensatie, daca aceasta doreste acest lucru, pentru a satisface necesitatile economice imediate, proportional cu vatamarea suferita. In cazul unui deces, aceste plati in avans vor fi in valoare de 15.000 (cincisprezece mii) DST per pasager. Orice astfel de plata in avans nu va constitui o recunoastere a responsabilitatii si poate fi dedusa din orice sume platite ulterior de catre transportator in baza raspunderii acestuia cu privire la transportul aerian. In orice caz, aceste plati in avans trebuie returnate transportatorului daca ulterior se dovedeste ca decesul sau ranirea persoanei a fost cauzata din propria neglijenta sau dintr-o alta actiune ilegala sau omisiune a celor care au decedat sau au suferit ranirea, ori se dovedeste ca persoana care a primit plata in avans a cauzat sau a contribuit prin neglijenta sau printr-o alta culpa sau omisiune la producerea acelui deces sau a vatamarii respective, sau daca persoana care a primit aceasta plata in avans nu a fost persoana indreptatita sa primeasca aceasta plata. 

2.2. Urmatoarele prevederi se aplica exclusiv transportului intern: 
In cazul unui accident survenit in timpul unui transport intern, raspunderea transportatorului pentru deces sau ranire adusa persoanei este limitata in toate si oricare din cazuri la aproximativ 10.000 (zece mii) sau 20.000 (douazeci mii) USD. 

2.3. Urmatoarele prevederi se aplica atat transportului international, cat si transportului intern, adaugandu-se la (si) completand prevederile articolelor 2.1. si 2.2. de mai sus: 
a) Exceptand cazul cand este prevazut altfel in prezentele Conditii generale, transportatorul isi rezerva toate mijloacele de aparare ce rezulta din Conventie sau din orice alte legi sau regulamente in vigoare aplicabile unei astfel de pretentii. 
Transportatorul isi rezerva toate drepturile la recurs si chemarea in garantie fata de terti, inclusiv si fara a se limita la drepturi privind contributia si despagubirile. 
b) Transportatorul va compensa pasagerul numai cu privire la daunele compensatorii care pot face obiectul recuperarii si numai cu privire la sumele in plus fata de orice plati primite ca urmare a unei asigurari sociale publice sau din partea oricarui organ similar. 
c) Transportatorul nu este raspunzator pentru orice imbolnavire, ranire sau incapacitate de orice fel, incluzand moartea, sau pentru agravarea starii oricarui pasager a carui varsta, stare mentala sau fizica sunt de natura sa implice orice risc sau sa puna in primejdie persoana acestuia in timpul transportului. 

3. Raspunderea pentru bagaje 
a) Transportatorul nu este responsabil pentru orice deteriorari ale obiectelor care nu sunt permise in bagajul inregistrat, cat si pentru articolele fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare speciala cum ar fi bani, bijuterii, argintarie, metale pretioase, titluri de valoare, garantii ori alte valori, chei, documente de afaceri, pasapoarte si orice alte documente de identitate ori esantioane care sunt incluse in bagajele inregistrate, cu sau fara stirea transportatorului. 

b) Afara de cazul unei actiuni sau omisiuni din partea transportatorului, facute cu intentia de a cauza prejudicii sau din neglijenta si constient ca ar avea probabil ca urmare aceste prejudicii, raspunderea transportatorului cu privire la daunele cauzate bagajelor inregistrate este limitata la suma de aproximativ 20 (douazeci) USD per kilogram, in afara cazului in care o valoare mai mare este declarata in avans de pasager si toate taxele aditionale corespunzatoare au fost platite de acesta in conformitate cu tarifele transportatorului. In acest caz, raspunderea transportatorului pentru daunele produse bagajelor inregistrate va fi limitata la acea valoare declarata. 

c) Transportatorul nu este raspunzator pentru vatamarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de catre obiecte continute in bagaje. Orice pasager ale carui obiecte cauzeaza vatamari altui pasager, deteriorari ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricarei alte proprietati pe care acesta o transporta sau o opereaza, va despagubi transportatorul cu privire la toate pierderile si cheltuielile de orice natura suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, in conformitate cu legea romana. 

d) In cazul livrarii partiale (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional pe baza greutatii bagajelor, indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata in buletinul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator clasei de calatorie pentru care a fost platit tariful. 

e) Transportatorul nu este raspunzator pentru daunele produse bagajelor neinregistrate, cu exceptia cazului in care pasagerul dovedeste ca daunele au fost cauzate de neglijenta grava a transportatorului. In cazul dovedirii unei neglijente grave, responsabilitatea transportatorului pentru bagajele neinregistrate este limitata la suma de 200 (doua sute) USD per pasager in cazul unui transport international. Pentru transportul intre puncte interne din Statele Unite ale Americii, regulile federale impun limita minima de raspundere a transportatorului fata de bagaj in suma de 1250 (una mie doua sute cincizeci) USD per pasager. 

4. Raspunderea in urma neefectuarii transportului 

Atunci cand, оn afara cazurilor de forta majora sau a celor mentionate in Articolul 8 din aceste Conditii de transport, transportatorul este raspunzator pentru daunele suferite de pasager ca urmare a neefectuarii transportului din vina sa. Raspunderea transportatorului este limitata la rambursarea cheltuielilor normale ale pasagerului pentru cazare, mese, comunicatii si transportul la sol intre oras si aeroport, pana in momentul in care transportatorul este in masura sa furnizeze locul rezervat, pe un alt zbor al sau, fie pe zborul altui transportator.

ARTICOLUL 17. RECLAMATIILE SI ACTIUNILE

1. Notificarea 
Nu se va intenta actiune in justitie pentru daune produse bagajelor, afara de cazul in care persoana indreptatita sa introduca reclamatia impotriva transportatorului a facut protestul in cel mult 7 zile de la data primirii bagajelor. 
 
Nu se va intenta actiune in justitie pentru daune datorate intarzierii bagajelor, afara de cazul in care persoana indreptatita sa introduca reclamatia impotriva transportatorului a facut protestul in cel mult 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispozitia sa. 
 
Reclamatiile trebuie facute in scris si expediate in termenele mai sus mentionate. 

2. Prescriptia 
Orice actiune in responsabilitate trebuie sa fie intentata intr-un termen de doi ani incepand da la sosirea la destinatie sau din ziua in care aeronava trebuie sa soseasca sau de la oprirea transportului. Modul de calcul al termenului este determinat de legea tribunalului sesizat.

ARTICOLUL 18. MODIFICAREA SI ANULAREA

Nici un agent, angajat sau reprezentant al transportatorului nu este autorizat sa schimbe, sa modifice sau sa anuleze vreuna din prevederile prezentelor Conditii de transport. 

ARTICOLUL 19. INTERPRETAREA

Titlurile articolelor si paragrafelor prezentelor Conditii generale sunt introduse de convenienta si nu trebuie utilizate pentru interpretarea textului.