1.1. Pasaportul simplu pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.  

Documente necesare pentru obtinerea unui pasaport de cetatean roman cu domiciliul in strainatate:
 
- permisul de sedere original; 
- certificatul de nastere romanesc in original; 
- certificatul de casatorie romanesc in original (pt. cei casatoriti si pt cei vaduvi), 
- sentinta de divort ramasa definitiva in original (pt. cei divortati); 
- certificatul deces romanesc al sotului/sotiei, in original (pt. cei vaduvi); 
- pasaportul vechi in original si 2 fotocopii (primele 4 pagini); 
- buletinele sau cartile de identitate romanesti in original; 
- 4 fotografii color, recente, tip pasaport (3,5 x 4,5). Fotografiile trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului si sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si de o singura culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului. Titularul nu trebuie sa aiba ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna;  
- formularul "model 5" completat in 3 exemplare. 

NOTE:  

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care solicita eliberarea unui nou pasaport si in al caror statut civil a intervenit una din modificarile referitoare la divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume (in cazul cand schimbarea s-a facut in baza unei hotarari judecatoresti pronuntate in unul din statele membre ale Uniunii Europene sau in unele din statele cu care Romania a incheiat tratate de asistenta juridica in materie civila sau de dreptul familiei), vor depune, la ambasada, separat, pe langa cererea si documentele necesare eliberarii pasaportului CRDS, si o cerere insotita de documentele justificative, in vederea inscrierii in registrele de stare civila romane a schimbarilor intervenite in statutul lor civil.

Recunoasterea in Romania a hotararilor straine pronuntate in alte state decat cele ale Uniunii Europene si in cele cu care Romania are tratate de asistenta juridica se va face de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut in tara, in acest sens solicitantul adresandu-se personal sau prin imputernicit, cu procura autentificata la notar sau la ambasada.

In vederea inscrierii mentiunilor, impreuna cu cererea, se vor inainta urmatoarele documente:

- Hotararea (de divort, adoptie sau schimbare de nume/prenume), in copie, legalizata la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei.

- Traducerea legalizata a acesteia, care va fi facuta la un traducator autorizat si care sa aiba aplicata Apostila conform Conventiei privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.

- Certificat de nastere, in copie.

- Certificat de casatorie, in copie.

- Copie dupa pasaportul strain si dupa cel romanesc, atunci cand acesta exista.

In cazul in care casatoria al carui divort se doreste a fi inscris nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane, solicitantul va depune copia legalizata a extrasului de casatorie si traducerea legalizata a acestuia (cu apostila), in vederea inscrierii mentiunilor de casatorie si divort, pe marginea actului de nastere.

Cand schimbarea numelui si/sau prenumelui se face in baza unui document administrativ, acesta, alaturi de celelalte documente precizate, va fi anexat, in copie legalizata de catre misiunea diplomatica, in vederea inscrierii mentiunii.

Pasaportul se confectioneza in Romania si dureaza circa 3 luni.

Minorii sub 14 ani se inscriu pe pasapoartele parintilor sau li se elibereaza pasapoarte individuale, la cererea parintilor; 

1.2 Cererile de eliberare a pasaportului simplu pentru minorul care nu a implinit 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, sau dupa caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de celalalt parinte, prin procura speciala autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al celuilalt parinte autentificat in aceleasi conditii, respectiv in tara de catre notar, iar in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Documentele care insotesc cererea de eliberare a pasaportului cu domiciliul in strainatate pentru minorii care nu au implinit 14 ani sunt urmatoarele:
 
- cerere tip model 2) in 3 exemplare; 
- certificatul de nastere romanesc al minorului, in original; 
- pasaportul anterior, daca este cazul, original; 
- pasapoartele parintilor in original si 2 copii ale primelor 4 pagini; daca unul din parinti nu are domiciliul permanent in strainatate, va da o declaratie autentificata la consulat prin care isi exprima acordul cu privire la domiciliu; 
- In cazul in care un parinte este cetatean strain, va depune o declaratie autentificata la notarul local, apostilata, tradusa in limba romana si apostilata traducerea.
 
1.3 Includerea minorului sub 14 ani in pasaportul parintilor 

Cererile model 4) vor fi insotite de urmatoarele documente:
- pasapoartele parintilor sau ale reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si 2 copii xerox ale primelor 4 pagini; 
- declaratia parintilor privind acordul cu privire la includerea minorului in pasaport sau certificat de deces, hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definivita si irevocabila (original). Declaratiile pot fi autentificate in tara de catre notarul public, iar in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Declaratiile pot fi date si in fata autoritatilor straine, cu indeplinirea conditiilor de supralegalizare prevazute de lege sau cu aplicarea apostilei conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 15.10.1961. in acest caz se va prezenta atat originalul, cat si o traducere legalizata si apostilata. 
- 4 fotografii identice cu dimensiunile de 2,5 x 3,5 cm;
 
1.4 Minorii care au implinit varsta de 14 ani: 

Cererile se formuleaza de catre minori numai cu acordul ambilor parinti, al parintelui supravietuitor, sau de catre parintele caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal.

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
 
- permisul de soggiorno in original; 
- certificatul de nastere romanesc in original; 
- pasaportul vechi (daca este cazul) in original si 2 fotocopii (primele 4 pagini); 
- buletinul sau cartea de identitate romanesti in original si 2 fotocopii (nelegalizate); 
- declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor, precum si certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti. 
 
Declaratiile pot fi autentificate in tara de catre notarul public, iar in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Declaratiile pot fi date si in fata autoritatilor straine, cu indeplinirea conditiilor de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 15.10.1961. In acest caz, se va prezenta atat originalul, cat si o traducere legalizata. 
 
- pasapoartele parintilor (cu domiciliul in strainatate), in original si 2 copii ale primelor 4 pagini; 
- 4 fotografii color, recente, tip pasaport (3,5 x 4,5). Fotografiile trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului si sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si de o singura culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului. Titularul nu trebuie sa aiba ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna;  
- formularul "model 5" completat in 3 exemplare.
 
Dispozitii legale:

(1) Valabilitatea pasapoartelor simple este stabilita dupa cum urmeaza:

- 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani; 
- 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 25 de ani; 
- 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani.
 
(2) Pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, pasapoartele se pot elibera cu o valabilitate solicitata de parinti sau, dupa caz, de reprezentantii legali, fara a se putea depasi valabilitatea maxima prevazuta la alin. (1) lit. a).

(3) Pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani, pasapoartele se pot elibera, la cererea parintilor, cu o valabilitate mai mica decat cea prevazuta la alin. (1) lit. b), cu conditia sa nu depaseasca data la care titularul implineste varsta de 18 ani.

(4) Valabilitatea pasapoartelor simple inceteaza de drept la data la care se constata de catre autoritatile competente faptul ca sunt deteriorate ori distruse sau, dupa caz, existenta in continutul acestora a unor stersaturi ori modificari operate fara drept.

Ambasadele si consulatele Romaniei sunt in masura sa ofere informatii suplimentare, in functie de practica locala. De asemenea, informatii generale despre procedura de obtinere a pasapoartelor pot fi accesate pe site-ul http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ al Directiei Generale de Pasapoarte. 

INTREBARI FRECVENTE 

In conditiile in care am domiciliul stabil in strainatate, pot rezolva formalitatile de obtinere a noului pasaport prin posta? 

Nu. Articolul 15, alin. (2) si (3) din Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate dispune:

(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

(3) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei."

In conditiile in care am domciliul stabil in strainatate, pot sa pastrez buletinul de identitate romanesc? 

Nu. Potrivit legii, orice persoana are un singur domiciliu si poate avea mai multe resedinte. Buletinul de identitate este documentul care certifica domiciliul unei persoane in Romania. in conditiile in care persoana isi stabileste domiciliul in strainatate, buletinul de identitate nu se mai justifica, persoana neputand avea doua domicilii. Pentru atestarea domiciliului se elibereaza pasapoartele de cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in care autoritatile romane inscriu mentiunea de domiciliu in tara respectiva. 

La obtinerea pasaportului, persoanele care au detinut buletin de identitate au obligatia de a preda acest document ambasadei sau consulatului la care au obtinut pasaportul. 

Ce trebuie sa fac daca doresc sa obtin din nou buletinul de identitate? 

Daca v-ati stabilit domiciliul in strainatate si ati obtinut un pasaport care are inscrisa mentiunea acestui domiciliu, inseamna ca in evidentele autoritatilor romane figurati ca cetatean roman stabilit in strainatate, care nu mai are dreptul sa detina buletin (carte) de identitate. Pentru a redobandi cartea de identitate este necesar sa solicitati restabilirea domiciliului in Romania. Restabilirea domiciliului in Romania atrage anularea pasaportului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate si eliberarea cartii de identitate, care certifica existenta domiciliului pe teritoriul Romaniei. 

Pentru obtinerea cartii de identitate este necesar sa dovediti existenta domiciliului, cu documente relevante (act de proprietate, act de inchiriere, act de luare in spatiu etc.). Cererile de obtinere a cartii de identitate  se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia aveti domiciliul sau resedinta.  

Dupa obtinerea cartii de identitate, avand in vedere ca pasaportul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate a fost anulat, puteti solicita obtinerea unui pasaport individual de cetatean roman, cu mentionarea domiciliuliui in Romania.

Se poate inscrie copilul minor in pasaportul altei persoane decat parintii? 

Nu. Copiii minori pot fi inscrisi numai in pasapoartele parintilor, fie ale ambilor, fie numai al unuia dintre parinti. in cazul inscrierii numai in pasaportului unuia dintre parinti, este necesar consimtamantul autentic al celuilalt parinte. 

In cazul in care copilul minor nu are parinti, atunci i se poate elibera un pasaport individual dar numai cu acordul persoanei juridic responsabila pentru cresterea si supravegherea minorului, desemnata de o instanta de judecata prin hotarare. in acest caz, minorul poate fi, de asemenea, inscris in pasaportul persoanei responsabile. 

Pot fi inscrisi mai multi copii in pasapoartele parintilor? 

Da. De regula, pasaportul prevede posibilitatea inscrierii a doi copii, dar in cazuri jusitificate se poate face inscrierea si a mai multor copii. 

Pana la ce varsta poate fi un copil minor inscris in pasaportul parintelui? 

Pana la varsta de 14 ani. Dupa implinirea varstei de 14 ani, copilului minor i se elibereaza pasaport individual, pe baza consimtamantului scris si autentic al ambilor parinti. inainte de eliberarea pasaportului minorul trebuie sa obtina carte de identitate. 
 
Sursa: Ministerul Afacerilor Externe