Cetatenii romani aflati temporar in strainatate (in scop de munca, studii, programe de cercetare, excursii, vizite, tratament medical sau alte scopuri cu durata limitata), ale caror pasapoarte au expirat, au fost pierdute sau furate, se pot adresa misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei pentru a solicita obtinerea unui nou pasaport. 

Valabilitatea pasapoartelor emise inainte de data de 1 mai 2002 nu mai poate fi prelungita. Posesorul unui astfel de pasaport poate solicita emiterea unui nou pasaport, daca valabilitatea celui existent a expirat. 

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ii pot sprijini pe cetatenii romani la obtinerea pasapoartelor, prin autentificarea unor procuri. Persoana care are nevoie de un nou pasaport (mandant) trebuie sa se prezinte la ambasada sau consulatul roman cel mai apropiat si sa solicite autentificarea unei procuri (mandat), prin care imputerniceste o alta persoana aflata in Romania (mandatar) sa se adreseze serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, (din localitatea de domiciliu a mandatarului). 

Pentru autentificarea procurii, mandantul trebuie sa prezinte functionarului ambasadei sau consulatului roman: 
  • un document de identitate valabil (pasaport, buletin de identitate, carte de identitate); 
  • patru fotografii de tip pasaport, color, de data recenta; 
  • un document oficial (emis de autoritatile statului in care cetateanul roman isi are resedinta temporara) care sa dovedeasca statutul legal al titularului pe teritoriul acelui stat.
 
Pot fi acceptate ca documente doveditoare ale statutului legal, in conformitate cu practica locala: vizele valabile, permisele de sedere temporara, permisele de munca, carnetele de identitate, adeverinte oficiale emise de autoritatile de imigrare. 

Pe baza procurii, mandantarul din Romania se va adresa serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple (din localitatea de domiciliu a mandantului) si va prezenta: 
 
- cererea de eliberare a pasaportului (completata si semnata de mandant la sediul ambasadei sau consulatului roman din strainatate si certificata de ambasada sau consulat); 
 
- copia pasaportului romanesc anterior (certificata de ambasada sau consulat), actele de stare civila (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie) ale mandantului (in original sau certificate de ambasada sau consulat); 
 
- documentul doveditor al statutului legal in strainatate (certificat de ambasada sau consulat) si fotografiile (certificate de ambasada sau consulat). 
 
Pasaportul obtinut se trimite de mandatar mandantului, fara interventia ambasadei sau consulatului roman. 

Ambasadele si consulatele Romaniei detin formularele corespunzatoare ale procurilor si ale cererilor de pasaport. Acestea sunt puse la dispozitia persoanelor interesate gratuit, in vederea completarii. 

Formulare cerere pentru eliberare pasaport:
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/index10.htm.
   
Autentificarea procurilor, legalizarea si certificarea copiilor de pe documente sunt supuse taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau consulatul competent. 

In cazul pasapoartelor pierdute sau furate, este necesara sesizarea autoritatilor locale de politie si obtinerea unei dovezi a reclamarii pierderii sau furtului, care va fi prezentata la ambasada sau consulat odata cu depunerea cererii pentru noul pasaport. 

Intrucat eliberarea pasapoartelor pentru cetatenii romani se face in baza buletinului sau cartii de identitate valabile, persoanele care nu mai detin astfel de documente sau a caror valabilitate a expirat pot solicita ambasadei sau consulatului roman din tara de resedinta autentificarea unei procuri pentru eliberarea unei adeverinte de identitate provizorii, pe baza careia sa poata emis pasaportul. Autentificarea acestei procuri se face in acelasi timp cu autentificarea procurii pentru obtinerea pasaportului, in conditiile descrise mai sus. 

INTREBARI FRECVENTE 

Pot apela la Ambasada Romaniei pentru obtinerea unui pasaport daca nu am statut legal in tara in care ma aflu? 

Ambasadele si consulatele Romaniei au datoria de a acorda asistenta oricarui cetatean roman, indiferent de statutul sau in tara in care se afla. In acelasi timp, cetatenii Romaniei au obligatia de a respecta regulile de calatorie si sedere in strainatate, pe intreaga durata a calatoriei sau a sederii. 

Ambasadele si consulatele Romaniei pot autentifica procuri pentru obtinerea pasapoartelor, dar aceste procuri vor fi prezentate de persoanele imputernicite (mandatari) la birourile teritoriale de pasapoarte din Romania. Odata cu prezentarea procurii, persoana imputernicita va trebui sa prezinte si un document oficial, emis de autoritatea competenta a tarii in care se afla solicitantul pasaportului, care sa certifice statutul legal al acestuia in acea tara. 

Recomandam persoanelor cu statut incert in strainatate sa ia in considerare revenirea in Romania pentru obtinerea pasaportului romanesc sau indeplinirea formalitatilor legale in tara in care se afla, pentru a dobandi un statut valabil. Revenirea in Romania se poate face in baza unui titlu de calatorie, care se obtine de la ambasadele si consulatele romane din strainatate. 

Pot calatori in Romania daca cererea mea de reglementare a sederii in tara in care ma aflu este inca in curs de rezolvare? 

Fiecare tara are reguli proprii in domeniul admiterii si inregistrarii strainilor. Recomandam persoanelor care se afla in aceasta situatie sa solicite autoritatilor tarii in care se afla informatii despre conditiile in care pot parasi temporar teritoriul acestei tari, in interiorul perioadei de reglementare a statutului legal. in multe tari exista avocati specializati in domeniul imigrarii strainilor, care pot acorda asistenta sau pot intermedia contactul cu autoritatile. 

Recomandam persoanelor care decid sa se deplaseze in Romania pentru obtinerea unui nou pasaport sa verifice conditiile in care se pot reintoarce in tara in care se afla. 

Pot obtine un nou pasaport de la ambasada, daca pasaportul meu a fost pierdut sau furat? 

Ambasadele si consulatele Romaniei nu emit pasapoarte. Pasapoartele sunt emise de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple  din Romania, in functie de localitatea de domiciliu a solicitantului. in cazul cetatenilor romani aflati temporar in strainatate, ambasadele si consulatele Romaniei pot autentifica procuri pentru obtinerea in Romania a pasaportului sau pot elibera titluri de calatorie, cu care persoanele interesate se pot deplasa in Romania si se pot adresa direct autoritatilor de pasapoarte pentru obtinerea unui nou pasaport. 

Pasapoartele pierdute sau furate trebuie sa fie declarate la autoritatile de politie din tara in care va aflati. Pe baza declaratiei vi se elibereaza o dovada a reclamarii pierderii sa furtului pasaportului, pe care o prezentati apoi la ambasada sau consulatul Romaniei pentru obtinerea noului pasaport. Daca noul pasaport se va obtine prin intermediul unui mandatar din Romania, dovada reclamarii pierderii sau furtului pasaportului emisa de autoritatea straina va trebui prezentata de mandatar, in original, la biroul teritorial de pasapoarte. 

Recomandam persoanelor care decid sa se deplaseze in Romania pentru obtinerea unui nou pasaport sa verifice conditiile in care se pot reintoarce in tara in care se afla. 

Pot rezolva formalitatile de obtinere a noului pasaport prin posta? 

Nu. Persoanele care se afla temporar in strainatate pot obtine un nou pasaport numai prin intermediul unui mandatar din Romania, caruia trebuie sa ii trimita o procura autentificata la ambasada sau consulatul roman din tara in care se afla. Procurile reprezinta acte de vointa ale persoanelor, care trebuie exprimate personal in prezenta functionarului consular (care, in astfel de situatii, indeplineste functia unui notar). Functionarul consular, cand autentifica procura, certifica pe propria raspundere faptul ca titularul procurii este cel care a semnat acest act. Acceptarea autentificarii unei procuri prin posta, fara ca functionarul consular sa verifice identitatea persoanei si conformitatea semnaturii, ar reprezenta o incalcare a legii. 

In cazul in care copilul nostru minor se afla in Romania, iar noi, ambii parinti, ne aflam in strainatate, cum putem sa il aducem pe copil sa ne viziteze? 

Copiii minori pot fi inscrisi in pasapoartele parintilor. Cea mai sigura cale de a il aduce pe copil in tara in care va aflati este ca unul dintre parinti sa se deplaseze in Romania si sa revina impreuna cu copilul. Daca acest lucru nu este posibil, parintii pot imputernici o alta persoana din Romania, care calatoreste in tara in care ei se afla, sa il insoteasca pe copilul minor. imputernicirea trebuie autentificata la ambasada sau consulatul Romaniei cel mai apropiat, iar persoana care il va insoti pe copil va trebui sa prezinte la iesirea din Romania imputernicirea parintilor in original si un certificat de cazier judiciar emis cu cel mult o luna inaintea calatoriei. 

In cazul in care copilul nu are pasaport individual, parintii vor trebui sa imputerniceasca o persoana din Romania pentru obtinerea unui astfel de pasaport pentru copil.
 
Sursa: Ministerul Afacerilor Externe